Header
close search dialog
search dialog

Dzielenie się celami dotyczącymi globalnej odpowiedzialności

W firmie McCormick dążymy jednocześnie do rozwijania naszej działalności biznesowej i ulepszania świata wokół nas: jest to podejście, które nazywamy wydajnością opartą na celu (WOC).

Wydajność oparta nace lu — raport

Raport dotyczący wydajności opartej na celu za rok 2017 opisuje wysiłki firmy McCormick na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia wszystkich ludzi, budowania żywych społeczności, wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i skąd pozyskujemy surowce, oraz...

Pobierz raport

GLOBALNE CELE NA 2025 ROK

Raport przestawia również zbiór naszych globalnych aspiracji sięgających 2025 r., opartych na badaniach naukowych oraz zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. W raporcie wyróżniono następujące zobowiązania firmy McCormick:

•Zrównoważone pozyskiwanie wszystkich najbardziej rozpoznawalnych markowych składników
•Poprawa kondycji ekonomicznej 90% drobnych producentów rolnych zaopatrujących firmę McCormick

•Promowanie równouprawnienia kobiet i osób o odmiennym kolorze skóry w całej firmie
•Ograniczenie wpływu na środowisko i opracowywanie innowacji zapewniających zrównoważony rozwój

CARBON DISCLOSURE PROJECT (CDP, organizacja pozarządowa, działająca w imieniu globalnych inwestorów na rzecz budowania gospodarki niskoemisyjnej)

PRZEJRZYSTE OZNAKOWANIE

McCormick opowiada się za przejrzystością etykietowania produktów. Jesteśmy także zdecydowanymi zwolennikami wysiłków na rzecz ustanowienia jednolitego standardu krajowego w Stanach Zjednoczonych w zakresie etykietowania żywności i składników wytworzonych w drodze bioinżynierii, który będzie obowiązywać w całym kraju.Wiele naszych produktów nigdy nie było modyfikowanych genetycznie, a kontynuując ten trend, umieściliśmy etykiety „niemodyfikowane genetycznie” na naszych ziołach, przyprawach i ekstraktach w Stanach Zjednoczonych. Ponadto z powodzeniem przenieśliśmy ponad 80% naszej amerykańskiej linii Gourmet Line do projektu z produktami organicznymi i niemodyfikowanymi genetycznie. Zgadzamy się z konsensusem naukowym ustalonym przez wysoce renomowane organizacje takie jak amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Światowa Organizacja Zdrowia potwierdzającym, że uprawy genetycznie modyfikowane są bezpieczne i pożywne. Ale zdajemy sobie również sprawę z tego, że konsumenci na niektórych rynkach wolą żywność i składniki, które nie są wyprodukowane ze składników wytworzonych w drodze bioinżynierii, dlatego będziemy nadal podejmować kroki w celu zapewnienia, że uda nam się sprostać tym preferencjom konsumentów w całej linii naszych produktów. Ponadto w przyszłości zapewnimy, aby każdy z naszych produktów zawierających składniki wytworzone w drodze bioinżynierii został odpowiednio ujawniony.