Header
close search dialog
search dialog

Przewodnik po marce McCormick

McCormick posiada bibliotekę grafik, zdjęć i prezentacji, które mogą być wykorzystywane przez media, nauczycieli i uczniów.

Korzystanie z mediów McCormick

Materiały są przeznaczone do użytku redakcyjnego przez serwisy prasowe, dziennikarzy lub studentów w związku z środkami masowego przekazu i gazetami, czasopismami informacyjnymi, publikacjami branżowymi, internetowymi serwisami informacyjnymi lub projektami edukacyjnymi dotyczącymi firmy McCormick. Jakiekolwiek inne użycie tych materiałów jest surowo zabronione. W żadnym wypadku materiały te nie mogą zostać wykorzystywane do celów osobistych lub komercyjnych i pozostają własnością McCormick & Company, Inc.

W przypadku pytań skontaktuj się z Lori Robinson pod adresem Lori_Robinson@mccormick.com.

W przypadku wszelkich zapytań i pytań należy kontaktować się z:

Jamie Frailey

McCormick & Company, Inc.

410-527-6238

Wyślij wiadomość e-mail do Jamie

Firma McCormick jest zadowolona, że media postrzegają nas jako ostateczne źródło informacji na temat smaku, produkcji żywności i zrównoważonych praktyk rolniczych. Wymagamy jednak, aby logo McCormick, logo innych marek lub działalności pojawiające się w tej lub powiązanej witrynie oraz jakakolwiek zawartość biblioteki mediów nie była wykorzystywana w sposób sugerujący, że firma McCormick sponsoruje lub wspiera jakikolwiek produkt, usługę lub witrynę internetową.

Zasady i warunki wykorzystywania logo

Z zastrzeżeniem powyższych ograniczeń, logo Firmy dostępne jest do wykorzystywania zarówno w kolorze, jak i w skali szarości. W tej witrynie widnieją wyłącznie logo firmowe McCormick. Logo wszelkich innych marek lub działalności można znaleźć w ich własnych witrynach. Wszystkie logo znajdujące się w tej witrynie oraz w witrynie Firmy pozostają własnością McCormick & Company, Inc.

Wszystkie dostępne tutaj biblioteki mediów są własnością firmy McCormick & Company, Incorporated. Firma udziela użytkownikowi ograniczonego prawa do korzystania z tych materiałów na warunkach wymienionych poniżej.

Wskazówki dotyczące wykorzystywania logo

MUSISZ:

● Używać poprawnego znaku towarowego (® lub ™) przy pierwszym lub głównym wykorzystaniu naszego logo.

● Używać logo tylko jako części publikowanych aktualności/artykułów, internetowych kont informacyjnych i projektów szkolnych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a także w ramach nadawanych wiadomości dotyczących McCormick.

NIE WOLNO CI:

● Kopiować ani rozpowszechniać logo poza opisanymi wyżej zastosowaniami ani udostępniać go do wykorzystania innym osobom.

● Modyfikować ani zmieniać w żaden sposób struktury, wyglądu ani kolorystyki logo. Logo nie może być łączone z innymi obrazami, zniekształcane, animowane ani dzielone.

Logo firmy McCormick

Zapoznaj się z wytycznymi i standardami, których należy przestrzegać podczas pobierania logo z witryny mccormickcorporation.com