Header
close search dialog
search dialog

Dzielenie się celami dotyczącymi globalnej odpowiedzialności

W firmie McCormick dążymy jednocześnie do rozwijania naszej działalności biznesowej i ulepszania świata wokół nas: jest to podejście, które nazywamy wydajnością opartą na celu (WOC).

Wydajność oparta nace lu — raport

Raport dotyczący wydajności opartej na celu za rok 2017 opisuje wysiłki firmy McCormick na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia wszystkich ludzi, budowania żywych społeczności, wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i skąd pozyskujemy surowce, oraz...

Pobierz raport

GLOBALNE CELE NA 2025 ROK

Raport przestawia również zbiór naszych globalnych aspiracji sięgających 2025 r., opartych na badaniach naukowych oraz zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. W raporcie wyróżniono następujące zobowiązania firmy McCormick:

•Zrównoważone pozyskiwanie wszystkich najbardziej rozpoznawalnych markowych składników
•Poprawa kondycji ekonomicznej 90% drobnych producentów rolnych zaopatrujących firmę McCormick

•Promowanie równouprawnienia kobiet i osób o odmiennym kolorze skóry w całej firmie
•Ograniczenie wpływu na środowisko i opracowywanie innowacji zapewniających zrównoważony rozwój