Header
close search dialog
search dialog

Co nami kieruje

Polityka dotycząca etyki biznesu firmy, której ucieleśnienie stanowią poniższe standardy, stanowi, że pracownicy firmy McCormick prowadzą działalność biznesową pod przywództwem dyrektora generalnego, podlegającego nadzorowi i kierownictwu zarządu. Jesteśmy otwarci i uczciwi w kontaktach biznesowych zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią.

Służymy naszym klientom, konsumentom, dostawcom i społecznościom zgodnie z najwyższymi standardami etyki biznesowej.

Poniższe standardy postępowania będą egzekwowane na wszystkich szczeblach struktur organizacyjnych. Każda osoba dopuszczająca się naruszenia tych standardów będzie niezwłocznie podlegała sankcjom dyscyplinarnym, mogącym obejmować zwolnienie z pracy.

Nasza działalność polityczna

Firma McCormick szczyci się tradycją zaangażowania w sprawy społeczności, w których żyją i pracują nasi pracownicy. Więcej informacji o naszej Filozofii dotyczącej działalności politycznej można znaleźć tutaj.

Komisje przy zarządzie

Firma McCormick istnieje, aby służyć naszym klientom, konsumentom, dostawcom i społecznościom zgodnie z najwyższymi standardami opracowywanymi przez komisje działające przy zarządzie. Więcej informacji o komisjach przy zarządzie firmy oraz ich statutach można znaleźć tutaj.