Header
close search dialog
search dialog

Oddani ulepszaniu świata wokół nas

To, jak działamy jako firma jest bezpośrednio związane z tym, jak działamy jako obywatele świata. 

Wydajność oparta na celu

Nasz raport za rok 2017 „Wydajność oparta na celu” podkreśla cele firmy na rok 2025 na rzecz poprawy zdrowia i jakości życia wszystkich ludzi, budowania tętniących życiem społeczności, wszędzie tam, gdzie żyjemy, pracujemy i skąd pozyskujemy surowce...

Pobierz raport za 2017 r.

Nasz wpływ na środowisko

Bierzemy odpowiedzialność za zrównoważoną produkcję oraz ochronę środowiska w tym zakresie w dłuższej perspektywie. Opracowujemy podejście systemowe, oparte na badaniach naukowych, które ma zapewnić prowadzenie działalności w sposób zrównoważony na wszystkich etapach produkcji i łańcucha dostaw. Już teraz robimy postępy, aby zmniejszyć nasze całościowe oddziaływanie na środowisko i zrealizować nasze cele na rok 2019

Zrównoważona produkcja

Pamiętamy o tym, by zachowywać i chronić źródło naszych smaków.

Szanując kraj i nasze stosunki z dostawcami, producentami, pracownikami i społecznościami, w których mieszkamy i pracujemy, staramy się dostarczać światu poszukiwane smaki o najwyższej jakości, chroniąc jednocześnie środowisko.

Testujemy i oceniamy jakość i bezpieczeństwo naszych produktów w czasie ich powstawania oraz dostawy. W programie Safe Quality Food Certified Supplier uzyskaliśmy najwyższą klasyfikację — poziom 3. Chcemy zapewnić przejrzystość, integralność i różnorodność w całym łańcuchu dostaw.

Wsparcie, jakiego udzielamy członkom społeczności, które dostarczają surowce potrzebne do wytwarzania naszych produktów, pozwala im utrzymać lepsze warunki życia.

Różnorodność i integracja

Aby osiągnąć nasze cele w zakresie rozwoju działalności, niezbędne są dwie rzeczy: skupienie się na globalnej różnorodności i wykorzystanie wspólnej mocy wyjątkowych talentów i perspektyw naszych pracowników. Tworzymy wzajemnie wzbogacające się środowisko, w którym docenia się indywidualne cechy i godność wszystkich pracowników, umożliwiając każdemu wykorzystanie swojego potencjału i tym samym tworząc silniejszą firmę.

Ponad dekadę temu sformalizowaliśmy nasze podejście do różnorodności i utworzyliśmy Radę ds. różnorodności i integracji firmy McCormick. Obecnie nasz prezes i dyrektor generalny jest sponsorem wykonawczym globalnego komitetu zarządczego ds. różnorodności i integracji, który określa strategię działania regionalnych i lokalnych komitetów w naszych oddziałach. Działalność ta ułatwia naszej firmie dbanie o środowisko pracy, w którym ceni się zróżnicowanie i godność wszystkich pracowników. Ustanowiliśmy również grupy ambasadorów pracowników (EAG), które zapewniają osobom o wspólnych zainteresowaniach i celach platformę współpracy umożliwiającą wnoszenie wyjątkowego wkładu w sukces działalności.

Nasze wysiłki zostały uhonorowane nagrodami James Rouse Diversity Award i DiversityInc. Ze względu na kulturę pracy nasza firma jest również uwzględniana na wielu listach najlepszych pracodawców. Learn about Supplier Diversity.

Globalna dobroczynność

McCormick ma długą tradycję wprowadzania zmian w społecznościach, którym służy. Apply for Charitable Giving for Nonprofits. Do naszych działań należą:

Dobroczynność korporacyjna

pracownicy firmy McCormick są uosobieniem ducha dobroczynności i wolontariatu, co jest podstawą naszych działań w tym zakresie.

Unsung Heroes

program ten, powołany przez Charlesa McCormicka seniora w 1940 r., nagradza sportowców z wyższych lat studiów za ich postępowanie fair play. Jedna kobieta i jeden mężczyzna spośród studentów otrzymują stypendium C.P. McCormick o wartości 40 tys. USD. Inni laureaci również otrzymują stypendia

Dzień dobroczynności

każdego roku nasi pracownicy przekazują równowartość ośmiu godzin pracy na rzecz lokalnych organizacji charytatywnych, a firma McCormick uzupełnia te sumy o takie same kwoty — daje to łącznie miliony zebranych dolarów.

Nagroda za działalność społeczną

nagradzamy pracowników, którzy dają najlepszy przykład zaangażowania na rzecz społeczności. Laureaci mogą przekazać nagrody pieniężne wybranym przez siebie organizacjom charytatywnym. 

Flavor for Life

współpracujemy z lokalnymi partnerami, organizacjami non-profit i instytucjami państwowymi, aby przekazywać dzieciom, dorosłym i całym rodzinom wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania.

Ład korporacyjny

Jesteśmy otwarci i uczciwi w kontaktach biznesowych zarówno wewnątrz firmy, jak i poza nią. Służymy naszym klientom, konsumentom, dostawcom i społecznościom zgodnie z najwyższymi standardami etyki biznesu.