Header
close search dialog
search dialog

Nasze zasady

Firma McCormick kieruje się zbiorem zasad odzwierciedlających nasze założenia i wyrażających nasze cele, przewagę konkurencyjną oraz ambicje. 

pecan-bao-bun-with-caramel

Pasja smaku

Smak jest zawsze w centrum wszystkich naszych działań. Oferujemy wiedzę i zrozumienie zapewniające paliwo do rozwoju branży spożywczej, a nasza praca inspiruje ludzi do podejmowania pysznych i zdrowych wyborów żywieniowych. 

Siła ludzkiego potencjału

Nieustannie rozwijamy kulturę wysokich wyników, stawiającą ludzi na pierwszym miejscu. Szanujemy i cenimy wszystkich pracowników firmy McCormick. 

Smak, któremu ufasz

Jesteśmy nieodmiennie skoncentrowani na zapewnieniu jak najwyższej jakości w całym procesie produkcji. Możemy się poszczycić niezrównanymi wynikami dotyczącymi bezpieczeństwa i rzetelności. Staramy się postępować uczciwie we wszystkim, co robimy, wytwarzamy i co obiecujemy.

Napędza nas innowacja

Stale wymyślamy naszą działalność na nowo i kroczymy w awangardzie poszukiwań nowych smaków. W naszej firmie za innowacje odpowiedzialny jest każdy z nas.

Wydajność oparta na celu

Nasze wybitne wyniki finansowe mają swoje źródło w naszym zaangażowaniu na rzecz właściwego postępowania. Przyjmujemy odpowiedzialność za dobrą kondycję naszych ludzi, społeczności i planety. 

Wyjątkowe miejsce pracy.

Nasze zasady, kultura i wartości stanowią przyczyny, dla których nasza firma jest uważana za wspaniałego pracodawcę. Regularnie kontrolujemy nasze działania, aby móc cieszyć się stałym rozwojem i doskonałymi wynikami w przyszłości. Naszych...

Nasza kultura

Za naszym sukcesem stoją nasi pracownicy i nasza rozwinięta kultura, którą zapoczątkowała koncepcja siły ludzkiego potencjału wprowadzona przez C.P. McCormicka. Podstawą naszej kultury jest zaangażowanie w stworzenie bogatej, zróżnicowanej i otwartej siły roboczej, tak różnorodnej, jak ludzie, którzy nam ufają i uwielbiają nasze produkty.

Nasze wartości

Siłą napędową decydującą o sukcesach firmy McCormick i czyniącą z niej inspirujące miejsce pracy jest nasze dążenie do odnoszenia się do siebie z wzajemnym szacunkiem. Zgodnie z tą ideą jesteśmy przekonani, że różnorodność i integracja harmonijnie uzupełniają nasze wspólne wartości.

Nasze zobowiązania

Struktura strategiczna wynikająca z zasady wydajności opartej na celu, stosowana przez firmę McCormick, pomaga nam osiągać najlepsze w branży wyniki finansowe, angażując się we właściwe postępowanie z poczuciem odpowiedzialności za dobrą kondycję ludzi, społeczności i planety w dłuższej perspektywie.

Ludzie

● Promujemy równość w miejscu pracy.


● Kształcimy przyszłe pokolenia przywódców.


● Pracujemy z myślą o zdrowszym trybie życia.


 

Społeczności

● Wspieramy rozwój rolniczych społeczności i pomagamy im przystosowywać się do zmian.● Wspieramy rozwój zawodowy kobiet w ramach całego łańcucha dostaw.● Wdrażamy rozwiązania technologiczne w niewielkich gospodarstwach rolnych.

Środowisko

● Dążymy do oszczędnego użycia energii i korzystania z jej odnawialnych źródeł.● Ograniczamy zużycie wody i wytwarzanie stałych odpadów.● Stosujemy zrównoważone ekologicznie opakowania produktów.