Header
close search dialog
search dialog

Bezpośredni udział w sukcesie naszej firmy

Nasi pracownicy i ich różnorodne perspektywy napędzają nasz sukces. Wiedza specjalistyczna wykracza poza opisy stanowisk, jednostki biznesowe i poziomy stanowisk. 

W McCormick rozwój zawodowy i osobisty trwa przez cały czas.

Wynika to z naszego zaangażowania w umożliwianie naszym pracownikom wspólnego myślenia, komunikowania się z różnymi szczeblami i działami oraz zdobywania dogłębnej wiedzy na temat naszej firmy i branży.

JESTEŚMY Z MCCORMICK

Zarządzanie partycypacyjne

Pionier w dziedzinie udziału pracowników

Charles P. McCormick założył Zarząd pracowniczy (ang. Multiple Management Board, MMB) w 1932 r. Ta partycypacyjna filozofia zarządzania była w tamtym czasie niezwykle nowatorska i okazała się najlepszą praktyką, więc nadal ją stosujemy. Naszych 13 zarządów lokalnych, trzy zarządy regionalne i zarząd globalny są ucieleśnieniem tej filozofii i pokazują naszego ducha integracji.

Możliwości rozwoju i osiągnięcia sukcesu

MMB daje uczestnikom możliwość pracy z kierownictwem firmy, aby sprostać niektórym z naszych najtrudniejszych wyzwań biznesowych. Uczestnictwo w MMB zapewnia pracownikom możliwości rozwoju, poszerza ich wewnętrzne sieci kontaktów zawodowych i zapewnia głębsze zrozumienie naszej działalności. Uczestnictwo w MMB jest również nagradzane dodatkowym wynagrodzeniem i dodatkowym urlopem.

Rozwiązania edukacyjne

Nasze rozwiązania edukacyjne wspierają sprawną współpracę globalną, są zgodne ze strategią firmy i obowiązującymi normami kulturowymi, a zajęcia są prowadzone przez globalnych usługodawców w sposób dostosowany do lokalnych warunków.

Zdobywanie wiedzy, rozwój i przywództwo

Dzięki globalnemu programowi przywództwa, globalnej sieci edukacyjnej i efektywnej organizacji wcielamy w życie koncepcję zarządzania uczestniczącego na coraz lepsze sposoby. Zapewniamy naszym pracownikom zasoby i kursy, które pomogą im rozwinąć umiejętności w zakresie ich pracy i kariery, a także radzić sobie ze zmianami.

Wspieranie i zrzeszanie się dzięki grupom EAG

Grupy ambasadorów pracowników (EAG) zapewniają osobom o wspólnych zainteresowaniach i celach platformę współpracy umożliwiającą wnoszenie wyjątkowego wkładu w sukces działalności. Grupy EAG pozwalają nam realizować zarówno cele biznesowe, jak i misję związaną z różnorodnością i integracją. To kolejny sposób, w jaki firma McCormick wykorzystuje potencjał pracowników w celu odnoszenia sukcesów i wspierania rozwoju.

Obecne grupy ambasadorów pracowników (EAG)

Sponsorujemy i wspieramy następujące grupy EAG (kolejne są w trakcie powoływania):

Dlaczego praca w McCormick?

Zapoznaj się z informacjami na temat naszego środowiska pracy i naszej filozofii.

Świadczenia

Poznaj szczegóły na temat naszego kompleksowego i elastycznego programu świadczeń.