Header
close search dialog
search dialog

Konkurencyjne świadczenia najlepsze w swojej klasie 

Dzięki wspólnym wartościom wykorzystujemy globalne, konkurencyjne strategie świadczeń całościowych, aby przyciągać i zatrzymywać najlepsze talenty oraz doceniać i nagradzać oczekiwane wyniki. Sprawiedliwe, dostosowane do globalnych warunków i efektywne programy pozwalają naszej organizacji rozwijać się i osiągać najlepsze wyniki.

Nagradzanie i docenianie pracowników

Nasze programy świadczeń całościowych pozwalają przyciągać i zatrzymywać utalentowanych, zróżnicowanych pracowników. Globalnie dostosowane i konkurencyjne pakiety świadczeń zapewniają pracownikom szerokie, atrakcyjne możliwości wyboru zakresu...

Oferowane świadczenia mogą obejmować między innymi:

•Konkurencyjne wynagrodzenie
•401 (k) i program podziału zysków
•Dostępne plany zdrowotne i/lub plany świadczeń socjalnych
•Ochrona w razie niepełnosprawności i ochrona dochodów
•Płatne urlopy i wakacje

•Podwyżki wynagrodzeń i premie oparte na zasługach i wynikach
•Rozwój kariery i edukacja
•Ubezpieczenie na życie i/lub NNW
•Programy przerw w świadczeniu pracy
•Dodatkowych informacji o świadczeniach udzielamy podczas procesu rekrutacyjnego

Wspieranie ludzi

Dowiedz się, w jaki sposób pracownicy pomagają w kierowaniu strategią i kierunkiem działania firmy.

Dlaczego praca w McCormick?

Zapoznaj się z informacjami na temat naszego środowiska pracy i naszej filozofii.